Wskazówki Dotyczące Zezwalania Na Wyjście Pliku Serwletu

Nie pozwól, aby Twój komputer był zepsuty - zdobądź Reimage i przejmij kontrolę! To potężne oprogramowanie może szybko i łatwo identyfikować, diagnozować i naprawiać szereg typowych błędów systemu Windows.

Możesz napotkać błąd podczas przeglądania użycia pliku serwletu. Powinno istnieć kilka sposobów rozwiązania tego dylematu i omówimy je wkrótce.

Dlaczego muszę wypełniać CAPTCHA?

Wypełnienie tego testu CAPTCHA dowodzi, że prawdopodobnie jesteś pracownikiem i daje tymczasowy dostęp do własności sieci.

Co mogę zrobić, aby chronić to w przyszłości?

Jeśli uzyskasz prywatne połączenie, na przykład właściwe tutaj w domu, możesz uruchomić pewnego rodzaju skanowanie antywirusowe na swoim urządzeniu, aby upewnić się, że nie jest uszkodzone przez złośliwe oprogramowanie.

Jeśli wydaje Ci się, że jesteś w biurze w sieci jedynej w swoim rodzaju lub w której po prostu współdzieliłeś sieć, możesz poprosić większość administratorów sieci o przeprowadzenie każdej diagnostyki całej sieci szukać źle skonfigurowanych lub zainfekowanych urządzeń.

Kolejne opcje, aby uniknąć otrzymywania tej strony, ponieważ długo trwa korzystanie z przepustki prywatności. Może być jednak konieczne pobranie wersji 2.0 za pomocą dodatków ze sklepu Firefox.

Ten samouczek Java przedstawia opcje: Napisz kod dla serwletu Java, który wysyła plik z całego serwera do klientów (przeglądarka internetowa). Użytkownik może ręcznie opublikować plik, klikając link partnerski, który się pojawi. Zwykle odnosi się to do sposobu serwletu URL. Byłoby to przydatne do implementacji ogólnej wydajności przesyłania plików w Twojej produkcyjnej aplikacji internetowej — serwlecie Java. Typowe kroki to prawdopodobnie:

 • Odtwórz swój plik na serwerze za pomocą FileInputStreamclass.
 • Określ typ pliku MIME zgodnie z:
    • Pobierz ServletContext za pomocą metody servlet getServletContext ().
    • Wywołaj metodę getMimeType (plik tekstowy) znajdującą się we wszystkich obiektach ServletContext, aby zobaczyć rasę psów MIME z tych plików. Zainstaluj
 • Informacje o użytkowaniu obiektu HttpResponse:
    • Ustaw typ zawartości dla wyjętego typu MIME, wywołując setContentType (String). Powiedziawszy, która opcja przeglądarki jest tylko odpowiedzią.
    • Ustaw jako przykład długość treści odpowiedzi, wywołując setContentLength (int).
 • Chroni to obiekt OutputStream przed udzieleniem odpowiedzi.
 • Odczytaj zwykle bajty z tablicy FileInputStream, jednak zapisz je w OutputStream. Powtarzaj, aż zabraknie zrozumiałych bajtów (koniec pliku).
 • Zamknij prawie wszystko, a także plik muzyczny InputStream.

UWAGI:

 • Typy MIME dla kart kredytowych są deklarowane przez ten pakiet serwletów. Na przykład Tomcat określa mapowanie MIME w sekcji Domyślne mapowanie typu MIME tego pliku:
 • Ścieżka getMimeType() zwraca całkowicie, jeśli zwykle nie ma mapowania MIME dla określonego pliku. W takim przypadku zalecane jest jedynie wymuszenie konwersji pewnego typu MIME na binarny:
 tak jak (mimeType == null)mimeType oznacza "strumień aplikacji / bajtów"; 
 • W przypadku obejścia przeglądarka przetwarza odpowiedź zależną od treści określonej w bieżących nagłówkach HTTP. Jako ćwiczenie, w którym obraz jest zwykle wyświetlany, jeśli jedna konkretna odpowiedź jest plikiem ze zdjęciem, lub do czytnika PDF zwykle otwiera się, gdy odpowiedzią jest plik PDF na komputerze itp. Jeśli chcemy, aby ktoś nadal pobierał plik z przeglądarki , możemy wprowadzić te nagłówki do odpowiedzi:
 response.setHeader ("Content-Disposition", "załącznik; nazwa pliku równa się "MójPlik.mp4" ""); 

DownloadFileServlet

Przyspiesz swój komputer już dziś.

Czy Twój komputer działa wolno? Czy jest nękany frustrującymi błędami i problemami? W takim razie potrzebujesz Reimage — najlepszego oprogramowania do naprawy i optymalizacji komputera z systemem Windows. Dzięki Reimage możesz naprawić każdy problem z systemem Windows za pomocą zaledwie kilku kliknięć – w tym przerażającego niebieskiego ekranu śmierci. Ponadto oprogramowanie wykryje i rozwiąże pliki i aplikacje, które często ulegają awariom, dzięki czemu możesz wrócić do pracy tak szybko, jak to możliwe. Nie pozwól, aby komputer Cię powstrzymywał – pobierz Reimage już dziś!

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj Reimage
 • Krok 2: Uruchom program i wybierz swój język
 • Krok 3: Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć skanowanie w poszukiwaniu problemów

 • pakiet net.codejava;importuj plik java.io;import java.io.FileInputStream;import java.io.IOException;import java.io.OutputStream;import javax.servlet.ServletContext;import javax.servlet.ServletException;importowanie javax.servlet.http.HttpServlet;importowanie javax.servlet.http.HttpServletRequest;importowanie javax.servlet.http.HttpServletResponse;otwarta klasa DownloadFileServlet rozszerza HttpServletvoid doGet protected (żądanie HttpServletRequest,HttpServletResponse) wyrzuca ServletException, IOException// podążaj ścieżką wejściową od ścieżki bezwzględnej do jej efektywnej ścieżkiString filePath = "E: /Test/Download/MYPIC.JPG";Plik downloadFile = młody plik (filePath);FileInputStream inStream równa się FileInputStream (downloadFile);// nowe, chociaż kupujący chcą używać strategii podsumowującej do korzenia kontekstu:Linia relativePath implikuje getServletContext (). GetRealPath ("");System.out.println ("relativePath =" + relativePath);// uzyskaj ServletContextKontekst Serwletu. = GetServletContext ();// Pobierz bardzo typ MIME plikuPrzewód mimeType pasuje do context.getMimeType (filePath);if (mimeType null) ==// Ustaw na binarny, jeśli nie znaleziono wszystkich dopasowań MIMEtyp mime jest równy „strumień aplikacji / bajtów”;System.out.println ("Typ MIME: do + typeMime);// zmień odpowiedźresponse.setContentType (mimeType);response.setContentLength ((int) downloadFile.length ());// pobierz energieCiąg równa się headerKey "Content-Disposition";String headerValue jest równy, aby upewnić się, że String.format ("załącznik; nazwa pliku = "% osób "", downloadFile.getName ());response.setHeader (headerKey, headerValue);// Wyświetl przepływ zakupów odzyskiwaniaOutputStream outStream = odpowiedź.getOutputStream ();byte [] pasuje do buforowania nowego bajtu [4096];int bytesRead oznacza -1;while ((bytesRead jest równe inStream.read (buffer))! = -1)outStream.write (bufor, 0, bytesRead);inStream.zamknij ();outStream.zamknij ();

  Na Zbuduj adres URL mapowania serwletów w pliku deskryptora wdrażania sieci Web

  web.xml
  Wyjście archiwum serwletów

   To wysyła każdy z naszych plików serwletów do mężczyzny lub kobiety DownloadFileServlet DownloadFileServlet net.codejava.DownloadFileServlet DownloadFileServlet / DownloadFileServlet  

  @Serwlet Internetowy

   @WebServlet ("/ DownloadFileServlet")public group DownloadFileServlet rozszerza HttpServlet// wymiana serwletów...

  Wyjście pliku serwletu

  Mamy możliwość wywołania serwletu w odpowiedniej formie adresu URL:

  Przeglądarka powinna poprosić użytkownika o załadowanie motywacji, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:

  • Przykład ładowania jednego konkretnego pliku serwletu Java ze strony internetowej.
  • Użyj HttpURLConnection, aby pobrać odpowiedni plik z adresu URL HTTP.
  • Przesyłanie plików Java FTP, miniwarsztat i przykład
  • Przełącz się na ich formaty, aby pobierać aplikacje z serwera HTTP, korzystając z ulepszeń na pokładzie.
  • Swing, aby pobrać mp3 aplikacji z serwera FTP z zupełnie nowym paskiem postępu
  • Spring MVC bez wątpienia próbował załadować pliki z aplikacji.
  • Przesyłanie przykładowego pliku Struts

  Inne przewodniki po serwletach Java:

  • Szybkie uruchamianie serwletu Java dla niedoświadczonych użytkowników (XML)
  • Serwlet Java dla początkujących (uwagi)
  • Przetwarzanie danych ścieżki HTML za pomocą serwletu Java
  • Jak używać plików cookie w odniesieniu do aplikacji internetowej Java
  • Jak korzystać z sesji w niesamowitej aplikacji internetowej Java n
  • Jak radzić sobie z błędami w Web.xml, aby pomóc w tworzeniu aplikacji internetowych Java
  Szczegóły
  Nam Ha Last Minh
  Zaktualizowano 19 maja 2020 r. & nbsp | & nbsp Drukuj e-mail

  O autorze:

  Nam Ha Min

  Certyfikowany inżynier Java (SCJP i SCWCD). Zaczął rozwijać się z Javą przynajmniej raz dzięki Javie 1.4 iw konsekwencji od tego czasu głęboko zakochał się w Javie. Zaprzyjaźnij się razem z

  Facebookto wideo w języku Java

  Rozwiąż wszystkie problemy z komputerem za pomocą jednej aplikacji. Pozbądź się złośliwego oprogramowania, oprogramowania szpiegującego i wirusów bez żadnych umiejętności.

  Tips For Allowing Servlet File Output
  서블릿 파일 출력 허용을 위한 팁
  Tips För Att Tillåta Servletfilutmatning
  Suggerimenti Per Consentire L’output Di File Servlet
  Советы по разрешению вывода файла сервлета
  Tips Voor Het Toestaan ​​van Uitvoer Van Servlet-bestanden
  Tipps Zum Zulassen Der Ausgabe Von Servlet-Dateien
  Conseils Pour Autoriser La Sortie De Fichiers Servlet
  Sugerencias Para Permitir La Salida De Archivos De Servlet
  Dicas Relativas à Permissão De Saída De Arquivo De Servlet