Rozwiąż Komplikację Związaną Z Brakiem Możliwości Uruchomienia Plików JPEG W Outlooku 2010

Ta instrukcja ma na celu pomóc w przypadku otrzymania komunikatu o błędzie „Nie można otworzyć pliku JPEG w programie Outlook 2010”.

Nie pozwól, aby Twój komputer był zepsuty - zdobądź Reimage i przejmij kontrolę! To potężne oprogramowanie może szybko i łatwo identyfikować, diagnozować i naprawiać szereg typowych błędów systemu Windows.

Czy kiedykolwiek próbowałeś otworzyć pierwszy plik .JPG z hiperłączem w wiadomości e-mail programu Microsoft Outlook i otrzymałeś list noworoczny oraz wiadomość „Nie można pomóc w tworzeniu historii: utwórz zdjęcie 1.JPG”. Kliknij prawym przyciskiem myszy katalog, w którym chcesz utworzyć zgłoszenie, a następnie kliknij Właściwości w menu kontekstowym, aby na koniec wyświetlić wszystkie swoje uprawnienia do plików.